Over Bouwservice van der Heijden


Over ons

Bouwservice van der Heijden bv, gevestigd in Geleen heeft sinds 1971 veel ervaring opgedaan met projecten op het gebied van verbouwing, renovatie, onderhoud, gevelisolatie, betonrenovatie en plaatsing van woon- en zorgunits. Wij hebben alle benodigde kennis, vakmanschap en materieel in eigen huis en hebben uitgebreide ervaring met zowel kleine als grote projecten voor zowel particulieren als bedrijven, overheidsinstellingen en zorginstellingen. 

Wij helpen u graag verder

Frans Hamers

Frans Hamers is directeur/eigenaar en is verantwoordelijk voor acquisitie en de organisatie van de algehele bedrijfsvoering.

Dominic Hamers

Dominic Hamers is Commercieel Manager. Hij is verantwoordelijk voor marketing en sales en is betrokken bij projectaanvragen. 

Brandon Coen

Brandon Coen is verantwoordelijk voor project uitvoering en inkoop. Hij is uw contactpersoon voor de planning, organisatie en projectvragen.

Erik Rademakers

Erik Rademakers is verantwoordelijk voor het offerte- en calculatietraject. Hij is ook verantwoordelijk voor werkvoorbereiding en nacalculatie van projecten.

Maikel Leenders

Maikel Leenders is als werkvoorbereider nauw betrokken bij alle voorbereidende werkzaamheden van uw project, zoals materiaal bestellingen, leveranties, etc.

Silvia Moors

Silvia Moors is Administratief medewerkster en draagt zorg voor alle denkbare administratieve processen binnen ons bedrijf.

Devon Stans

Devon Stans is verantwoordelijk voor project uitvoering en inkoop. Hij is uw contactpersoon voor de planning, organisatie en projectvragen.

Bianca Hornesch

Bianca Hornesch is Administratief medewerkster en draagt zorg voor alle denkbare administratieve processen binnen ons bedrijf.


De voordelen van onze certificaten

ISO 9001 Gecertificeerd

Wij zetten met onze ISO 9001 normering hoog in op kwaliteitsbeleid, klanttevredenheid en bedrijfsprocessen. Deze norm schrijft voor dat wij als organisatie onze bedrijfsprocessen beheersen, borgen en dit ook kunnen aantonen. Verder schrijft deze norm voor dat wij onze klanttevredenheid verhogen door te voldoen aan zowel de eisen en wensen van onze klanten, als ook aan de geldende wettelijke eisen.

VCA Gecertificeerd

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op directe beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Bij Bouwservice van der Heijden staat veiligheid tijdens het uitvoeren van alle werkzaamheden altijd voorop.

BRL 9600 Gecertificeerd

Het BRL 9600 procescertificaat voor Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking is gebaseerd op de beoordelingsrichtlijn BRL 9600. Met deze certificering bent u gegarandeerd van vakbekwaamheid van ons als organisatie en de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgevers krijgen hiermee de garantie dat kwaliteit wordt geleverd volgens een beproefde werkmethode en door gecertificeerd vakbekwaam personeel.

KOMO SKG-IKOB

SKG-IKOB controleert of de producten voldoen aan de eisen die gesteld worden in de bouwregelgeving. De controle houdt echter niet op bij het simpelweg naleven van de regels. SKG-IKOB beoordeelt ook of de producten geschikt zijn voor het bouwwerk waarin zij worden toegepast en of ze worden geproduceerd zoals beschreven in het bijbehorende procescertificaat.

SBB Erkend Leerbedrijf

De samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft Bouwservice van der Heijden BV erkent als leerbedrijf conform artikel artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.