Uw specialist in buitengevelisolatie


Buitengevelisolatie

Een gevel is gezichtsbepalend voor elk bouwwerk. Buitengevelisolatie ofwel buitengevelrenovatie kunnen daarom niet zorgvuldig genoeg uitgevoerd worden. Als installateur van gevelisolatiesystemen is Bouwservice van der Heijden van alle markten thuis zijn. Dat is ook een vereiste, want je komt verschillende vakdisciplines tegen in dergelijke projecten. Zo sluit het gevelsysteem bijvoorbeeld aan tegen diverse andere bouwkundige elementen, zoals kozijnen, dakranden, andere bouwdelen en moet die aansluiting naadloos worden gemaakt. Niet alleen de details vergen veel kennis van zaken, maar ook het inpassen van de bewerkingen in het reguliere bouwproces. Bouwservice van der Heijden werkt met goed opgeleide vakmensen, heeft kennis van de producten en weet alle bouwpartners prima te informeren met ervaring adviezen. In de afgelopen jaren deed Bouwservice van der Heijden onschatbare ervaring op met meer dan 100.000m2 gevelisolatie/renovatie voor verschillende projecten. Wij werken volgens de laatste technieken en inzichten met o.a. het Capatect VHF Systeem van Caparol.

Uitvoeren van buitengevelisolatie

Buitengevelisolatie / renovatie wordt niet alleen toegepast om energie te besparen. Hieronder staan de belangrijkste argumenten die opdrachtgevers hanteren om over te gaan tot de toepassing van gevelisolatie, in nieuwbouw en renovatie:

 • Verfraaiend; gevelisolatie ofwel woningisolatie zorgt voor verfraaiing van de gevel. Veel woonwijken / huizen / gebouwen zijn inmiddels door de strakke afwerking opgewaardeerd. De verkoopbaarheid / verhuurbaarheid van het vastgoed wordt daardoor sterk verhoogd.
 • Isolatiemogelijkheden; de isolatiedikte is in principe onbegrensd. Dit in tegenstelling tot veel andere isolatiemethodes.
 • Bouwtechnisch beter; gevelisolatie biedt ook technische verbeteringen. Thermische spanningen in de buitenmuur worden tegengegaan. Koudebruggen kunnen veelal eenvoudig worden voorkomen.
 • Comfort verhogend; het verhoogt het leef-comfort in de woning. Een aantal voorbeelden van deze comfort verhogende eigenschappen:
  • Het warmte-regulerend vermogen van muren; de bouwfysica toont aan, dat het aanbrengen van de isolatielaag aan de buitenzijde van een gevel, de beste manier van isoleren van gevels van (bewoonde) gebouwen is. De geïsoleerde buitenwand slaat overdag de warmte die in het gebouw geproduceerd wordt op. ’s Avonds en ’s nachts, als er niet meer gestookt wordt, staat de wand deze opgeslagen warmte naar binnen af. Een gelijkmatige verwarming van de woning is het resultaat. Deze eigenschap staat bekend als het zogenaamde warmte-regulerend vermogen van muren.
  • Het opheffen van “valse tocht”; lucht die door een niet geïsoleerde wand afkoelt, zakt naar beneden. Dit wordt ervaren als tocht. Dit verschijnsel wordt “valse tocht” genoemd. Omdat een muur met gevelisolatie veel minder snel afkoelt zal “valse tocht” niet optreden.
  • Het tegengaan van schimmelvorming; op een koude niet geïsoleerde gevel kan condensatie optreden. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan. Een goed geïsoleerde muur blijft warm en voorkomt zo condensatie. De genomen isolatiemaatregelen moeten zodanig zijn dat de woning geventileerd kan blijven.

Bij elk buitengevelisolatie / renovatie project streven wij ernaar om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen en u een eindresultaat te leveren dat volledig voldoet aan uw wensen. Bouwservice van der Heijden zorgt er met een persoonlijke aanpak voor dat het aanbrengen van de gewenste buitengevelisolatie / renovatie secuur en snel wordt uitgevoerd.

Uw woningvoorraad van buiten isoleren, hoe doe je dat?

Worstelt u met de vraag of het isoleren van uw woningbestand via buitengevelisolatie wel rendabel is? Daar kunt u vanaf nu mee stoppen. Bouwservice van der Heijden zal u begeleiden in het vraagstuk hoe u de bestaande woningvoorraad het beste kunt voorzien van buitengevelisolatie en op welke wijze dat het beste in elk specifiek geval gedaan kan worden. U kunt de investeringen terugverdienen door grotere kosten op een later moment te voorkomen en door kosten te besparen voor de bewoners voor bijvoorbeeld verwarming. Ook voorkomt u problemen zoals schimmelvorming en andere veel voorkomende problemen bij verouderde woningen en flats.  U verhoogd de waarde van uw woningvoorraad en uw woningen hebben weer een fatsoenlijk aanzicht. De volgende succesfactoren nemen we graag met u door:

 1. Inventarisatie geschiktheid van buitengevelisolatie op uw woningbestand
 2. Het maken van een sluitende businesscase
 3. Het structureel draagvlak creëren onder bewoners

Interesse om samen verder te praten?

Heeft u interesse om samen verder te praten? Neem contact met ons op voor een GRATIS en vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken graag onder het genot van een kop koffie uw wensen en onze mogelijkheden.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.